การใช้งาน Hosxp PCU ในบางครั้ง เราจำเป็นจะต้องดำเนินการบางอย่างกับฐานข้อมูล Hosxp PCU ของเรา  เช่น การเพิ่มรหัส U77x , การแก้ไขรหัสวัคซีนที่ผิด ฯลฯ  ดังนั้นการที่เราจะเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลของ Hosxp PCU เราจำเป็นจะต้องศึกษาการใช้งาน เครื่องมือ SQL Query ที่มีอยู่ในโปรแกรม Hosxp PCU  เพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้อง การเปิดใช้งาน SQL Query   ให้กดไปที่ Query ก่อน   เราจะพบหน้าตาแบบนี้  ซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการใดๆ ได้แล้วครับ