เมื่อทางบริษัท BMS ได้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของ HOsxp PCU โดยปกติแล้ว จะอัพเดทผ่านทาง internet โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว หรือสามารถดาวโหลดไฟล์อัพเดทได้ ตามช่องทางที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ ซึ่งหลังจากที่เราได้ไฟล์มาแล้ว ก็ดำเนินการดังนี้ วิธีการ update version Hosxp PCU จะพูดถึงขั้นตอนการอัพเดทเวอร์ชั่นจนถึงการ Upgrade structure จนถึงพร้อมใช้งานตามปกตินะครับ ก่อนอื่นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์อัพเดทที่เราดาวโหลดมา และให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ ให้เข้าโปรแกรม HOsxp PCU ครับ หากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ ก็สามารถใช้งาน HOsxp PCU ได้ตามปกติแล้วครับ