ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และกลับจากโรงพยาบาลสนาม โดย กรมควบคุมโรค

ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศไทย จนโรงพยาบาลปกติไม่สามารถรับจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากได้ จึงได้สร้างโรงพยาบาลสนามที่เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวที่มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่และการระบาด โรงพยาบาลสนามจึงเป็นโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ซึ่งหากรุนแรงจะทำการรักษาที่โรงพยาบาลปกติ โดยห้องเฉพาะที่ใช้รักษาโรคนี้ และจะมีเครื่องมือครบพร้อมกว่าโรงพยาบาลสนาม

และในขณะนี้ ได้มีผู้ป่วยบางส่วนได้ทำการรักษาหายแล้ว จากโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เกือบทุกจังหวัด เมื่อกลับบ้านแล้วยังถูกเข้าใจผิดว่าสามารถแพร่เชื้อได้ จึงถูกคนรอบข้างรังเกียจ ซึ่งหากพูดกันตามตรง ก็คงเป็นปกติของคนทั่วไปที่จะมีความระแวง ต่อผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ เพราะโรคนี้ติดต่อค่อนข้างง่าย และปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจของโรคนี้ ทั่วโลกก็ยังมีน้อย เรายังมีข้อมูลของโรคนี้ไม่มากพอที่จะอุ่นใจ แม้ว่าการรักษาจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่า รักษาหายขาดแล้ว

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกัน ทางกรมควบคุมโรค จึงได้ออกแนวทางการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด19 ที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตัว ดังนี้

1.ไม่ต้องกักตัว แต่ให้เว้นระยะห่าง
2.สวมหน้าแมสเสมอ
3.ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หรือสงสัยป่วย
4.ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ บ่อยๆ
5.ล้างมือบ่อยๆ
6.ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
7.หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
8.ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
9.หากใช้บริการสถานที่ใดๆ ให้ลงทะเบียน “ไทยชนะ” เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »