คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 39 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12-05-64)

เนื้อหาโดยสรุป

1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากๆ
2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน (ไม่มีข้อยกเว้น ในงานศพ เหมือน ฉ.38)
3.หากจะจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตที่ ศปก.ตำบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
4.ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นเด็ก ฯลฯ (เช็ครายละเอียด)
5.อาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.
6.สุรา แอลกอฮอล์ ห้ามดื่มในร้าน
7.ห้างสรรสินค้า ให้ปิด 21.00 น. งดตลาดนัด ถนนคนเดิน คลองถม
8.ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี
9.กีฬาจัดแข่งได้ แต่ไม่ให้มีผู้ชม

K39-1317-Phrae-covid-12-05-64.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »