คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 41 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (17-05-64)

มีเนื้อหาเพิ่มเติม

1.ขั้นตอนและมาตรการสำหรับการจัดตลาดนัด คลองถมและถนนคนเดิน
2.แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตลาดนัด/คลองถม/ถนนคนเดิน

K41-1365-Phrae-covid-17-05-64.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »