คำสั่ง เจ้าคณะจังหวัดแพร่ (ที่ จจ. 003/2564) เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »