ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 37 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(17-05-64)

เนื้อหา

1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น และหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรคโควิด19
2.ผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดเสี่ยง ให้ทำการกักตัว 14 วัน นอกเหนือจาก(21จังหวัด)นั้น ให้ทำการเฝ้าระวังตัวเอง
3.กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้แจ้งต่อ จนท.สาธารณสุข ,ผู้นำ, อสม.
4.กรณีเดินทางมา จ.แพร่ และพักโรงแรมให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

21 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่..
1.กรุงเทพฯ
2.นนทบุรี
3.ปทุมธานี
4.สมุทรปราการ
5.กาญจนบุรี
6.ฉะเชิงเทรา
7.ประจวบคีรีขันธ์
8.ชลบุรี
9.นครปฐม
10.ระยอง
11.สงขลา
12.อยุทยา
13.ยะลา
14.ระยอง
15.สมุทรสาคร
16.ตาก
17.นครศรีธรรมราช
18.สุราษฏร์ธานี
19.เพชรบุรี
20.นราธิวาส
21.ราชบุรี

S37-phare-17-05-64.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »