แบบฟอร์มประเมินที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบการขอเข้าพักที่ Local Quarantine (จ.แพร่)

ขั้นตอนการขอเข้าพัก Local Quarantine ของจังหวัดแพร่ คือ เมื่อประเมินบ้านพักอาศัยแล้วไม่เหมาะสมกับการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง ให้ทาง รพ.สต. ทำแบบฟอร์มนี้ไว้ ให้กับผู้กักตัว และแจ้งประสานไปยัง PM ระดับอำเภอ เพื่อประสาน PM ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้า Local Quarantine ระบุวัน เวลาที่จะเข้าพัก

Accommodation-assessment-covid19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »