สุ่มลูกน้ำยุงลาย : ม.2 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ระยะเวลา : วันที่ 8 พ.ย. 2562
เขต รพ.สต. : รพ.สต.แม่ยางยวง (06374)
จำนวนที่สุ่ม : 11 หลังคาเรือน
————————————————————————————————-
ค่า HI : ?????
ค่า CI : ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »