เปิด Time Line โควิดรายที่ 52-55 ในการระบาดรอบนี้ (20-04-64) ของจังหวัดแพร่

ในวันนี้ วันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ จังหวัดแพร่ มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง อีก 4 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 52-55 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ

รายที่ 52 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 46 ของ จ.แพร่ และ ผู้ป่วยรายที่ 53 ของ จ.แพร่
รายที่ 53 — จาก– เชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยรายที่ 46,47,52,54 ของ จ.แพร่
รายที่ 54 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 46 ของ จ.แพร่
รายที่ 55 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 48 ของ จ.แพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »