เปิด Time Line โควิดรายที่ 61-63 ในการระบาดรอบนี้ (23-04-64) ของจังหวัดแพร่

ในวันนี้ วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ จังหวัดแพร่ มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง อีก 3 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 61-63 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ

รายที่ 61 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 48, 55 ของ จ.แพร่
รายที่ 62 — จาก– จากการทำความสะอาดห้องผู้ป่วยโควิด
รายที่ 63 — จาก– จังหวัดนครปฐมและการอบรมกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »