เปิด Time Line โควิดรายที่ 9-13 ในการระบาดรอบนี้ (12-04-64) ของจังหวัดแพร่

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดแพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ 5 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 9-13 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ

รายที่ 9 — จาก– ติดจากครอบครัว
รายที่ 10 — จาก– ติดจากครอบครัว
รายที่ 11– จาก– จังหวัดประจวบคีรีขันค์ , ไปหลายสถานที่
รายที่ 12 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่
รายที่ 13– จาก– ติดจากผู้ป่วยรายที่ 3 ของจังหวัดแพร่ ซึ่งกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »