เปิด Time Line โควิดรายที่ 84-86 ในการระบาดรอบนี้ (25-05-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 3 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 84,85,86 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ

รายที่ 84 — จาก– ติดจากญาติที่ กทม. ตอนไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด กทม.
รายที่ 85 — จาก– ติดจากญาติที่ กทม. ตอนไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด กทม.
รายที่ 86 — จาก– ติดจากญาติที่ กทม. ตอนไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด กทม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »