นโยบายระดับจังหวัด การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบ 2563 จังหวัดแพร่

สรุปเนื้อหาการประชุมระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง

 1. แจ้งมาตรการงดเผาทุกชนิด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563
 2. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ช่วยสอดส่องดูแลการเผาในทุกบริเวณในช่วงเวลาที่ไม่อนุญาต
 3. การจัดตั้ง “ธนาคารใบไม้” คือ การจัดทำสถานที่จัดเก็บใบไม้เพื่อนำไปแปลรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย ฯ เป็นต้น โดยในอำเภอร้องกวาง จะต้องมีทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง
 4. นโยบายรัฐบาล กำหนดให้อีก 3 ปี จะต้องเป็น เกษตรปลอดการเผา
 5. มีการกำหนดวันที่ประชาชนที่มีความจำเป็นในการเผา สามารถเผาเศษไม้ ใบหญ้าได้ โดยแยกเป็น 7 วัน 8 อำเภอ ดังนี้
  – อำเภอสอง –>สามารถเผาได้ใน วันจันทร์
  – อำเภอวังชิ้น –>สามารถเผาได้ใน วันอังคาร
  – อำเภอร้องกวาง –>สามารถเผาได้ใน วันพุธ
  – อำเภอสูงเม่น –>สามารถเผาได้ใน วันพฤหัสบดี
  – อำเภอลอง –>สามารถเผาได้ใน วันศุกร์
  – อำเภอเมืองแพร่ –>สามารถเผาได้ใน วันเสาร์
  – อำเภอเด่นชัย และอำเภอหนองม่วงไข่ –>สามารถเผาได้ใน วันอาทิตย์
 6. แจ้งหน่วยงานราชการทุกแห่ง ร่วมจัดทำเสวียนเก็บใบไม้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป
การทำเสวียนรอบต้นไม้ใหญ่
แผนที่ความละเอียดสูง อ.ร้องกวาง จ.แพร่


รายละเอียดเอกสารแนบ

Fire-smoke-191162

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »