รายงานระบบบริการจัดการมูลฝอย

กำหนดการส่งรายงาน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง ขอแจ้งให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานระบบการจัดการมูลฝอย โดยมีวิธีการดังนี้

คลิ๊กลิงค์นี้ https://www.phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?p=7&type=3&t=3&id=44&i=4

*หมายเหตุ*

ถ้ากดลิ้งค์แล้วพบแจ้งเตือน “การเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัย”
ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้
–> ให้ทำดังนี้ (firefox browser) สำหรับเบราเซอร์อื่นก็คล้ายๆกัน

  1. คลิ๊กเลือก รายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  2. ใส่ Username คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก
  3. ใส่ Password คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก
หน้าตาเว็บเมื่อ login เข้าไป
เข้าสู่รายงานด้วยการ กดตัวหนังสือสีแดง “เข้าสู่ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม”

วิธีการรายงานข้อมูลระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ลิ์งค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Xp20yYcUBIZ7XG0WW8xBZ5jJNZDIk65K

หรือ Qr Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »