คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 30 : ยกระดับการป้องกันเฝ้าระวัง Covid-19(สงกรานต์) ในจังหวัดแพร่(09-04-64)

ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดแพร่ที่มีผู้ป่วยแล้ว 5 ราย เป็นประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 30

โดยเนื้อหา โดยย่อ คือ ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว และเชียงใหม่ ผู้ที่เข้ามาต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข/อสม. และทำการกักตัวในที่พักอาศัย 14 วัน รายละเอียดอ่านในฉบับเต็มครับ

S-30-Phrae-covid-09-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »