คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 35 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 ในจ.แพร่(14-04-64)

เนื้อหาคำสั่ง สรุปดังนี้

1.ปิดสถานบริการลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง
2.สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้งดให้บริการในร้าน ให้ซื้อกลับบ้าน
3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีอำนาจแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม ในข้อห้ามต่างๆที่ได้ประกาศไว้แล้ว
4.ให้ยึดคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก คำสั่งที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก

// ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ //

K35-phare-14-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »