ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 32 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19(17-04-64)

เนื่อหาโดยสรุป

1.ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงนี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวต่อ จนท.และกักตัวเอง 14 วัน ให้ลงทะเบียน QR Code แพร่ชนะ

S32-1708-phare-17-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »