ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 34 : ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พัก หลังเวลา 23.00-03.00 น.(28-04-64)

เนื่อหาโดยสรุป

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน หลังเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

S34-phare-28-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »