เปิด Time Line โควิด 5 รายแรกในการระบาดรอบนี้ (09-04-64) ของจังหวัดแพร่(รายที่ 1-5)

แจ้งทาร์มไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ 5 ราย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำได้

สำหรับการดำเนินการอย่างไรนั้น จะอยู่ในดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประเมินความเสี่ยง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

รายที่ 1 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่
รายที่ 2 — จาก– กรุงเทพ
รายที่ 3 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่
รายที่ 4 — จาก– คาดว่าติดโรคตอนไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
รายที่ 5 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »