สรุปประเด็น “QR Code แพร่ชนะ”

    สำหรับประชาชนทั่วไป

1.”แอป แพร่ชนะ” ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ ว่าไม่ใช่ App ในโทรศัพท์มือถือนะครับ เพราะมันคือ link ให้กรอกข้อมูลครับ จึงขอให้เปลี่ยนชื่อเป็น
link QR code แพร่ชนะ” เพื่อป้องกันการสับสน

2. ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ทุกจังหวัด ให้เข้าไปแสกน Qr Code แพร่ชนะ และทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกคนครับ

3.หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยัง อสม./จนท./ผู้นำ ถึงวิธีใช้งาน วิธีกรอกข้อมูลผ่าน ” link QR code แพร่ชนะ”

4.แบบฟอร์มรายงาน ” link QR code แพร่ชนะ” อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการกรอกข้อมูลด้านใน เช่น มีการเพิ่มการกรอกข้อมูลอื่นๆ ก็ให้กรอกตามปกติ

5.ข้อมูลที่กรอกไปนี้ จะอยู่ในฐานข้อมูลของจังหวัดแพร่ ซึ่งเก็บเป็นความลับ และจะใช้งานในการควบคุมป้องกันโรคเท่านั้น

Link : ” link QR code แพร่ชนะ”

http://203.157.202.11/covid19/frontend/web/index.php

สำหรับ QR- CODE ” แพร่ชนะ”

ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล

ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูล แพร่ชนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »