กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที

กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที

แนะนำ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ควรกระโดด โลดเต้น เล่นสนุก จนรู้สึก “เหนื่อย หรือ หอบ” อย่างน้อยวันละ 60 นาที ร่วมกับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเอ็น และข้อต่อ

แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81-60/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »