ประกาศ รพ.ร้องกวาง เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด (06-07-2564)

//–ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด–//

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอำเภอร้องกวางทุกท่าน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการฉีดวัคซีนใหม่ ตามนโยบายของผู้บริหาร
เพื่อรองรับการระบาดโควิดในรอบนี้ รพ.ร้องกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.การฉีดวัคซีน จะเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป และ7กลุ่มโรค โดยเพิ่มโรคความดันโลหิตสูงเข้าไปอีก 1 โรค รวมเป็น 8 โรค
2.วัคซีน Astraz ให้ใช้ฉีดในกลุ่ม60ปี+8โรค
3.วัคซีน Sinovac ให้ใช้ฉีดในกลุ่ม 8โรคที่อายุไม่เกิน 60ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป 18-59 ปี
4.ประชาชนทั่วไป 18-59ปี สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน /รพ.ร้องกวาง
5.ประชาชนทั่วไป 18-59ปี ไม่สามารถเลือกวัคซีนที่จะฉีดได้ เบื้องต้นจะได้ฉีดวัคซีน Sinovac เป็นหลัก
6.ยกเลิก Walk in ทุกชนิด คือ ผู้ที่จะมาฉีดต้องมาจากการนัดหมายเท่านั้น (จาก รพ.สต./รพ./หมอพร้อม/ระบบคิว)
7.กลุ่มหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน หากต้องการฉีด ต้องทำหนังสือแจ้ง+รายชื่อแนบ
โดยส่งมาที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง *ขอความร่วมมือว่าขอให้เป็นบุคลากรในหน่วยงานในอำเภอร้องกวางเท่านั้น
8.กลุ่มหน่วยงานต่างๆ จะได้รับวัคซีน Sinovac เป็นหลัก
9.กลุ่มหน่วยงานต่างๆ หากต้องการ Astraz ต้องจองเป็นเศษวัคซีนเท่านั้น(ทิ้งเบอร์โทรไว้) และต้องแจ้งความประสงค์
10.การนัดหมาย ของกลุ่มหน่วยงานต่างๆ จะแจ้งทางโทรศัพท์ ก่อนวันฉีดอย่างน้อย 2 วัน
11.การนัดหมาย ของประชาชนทั่วไป จะแจ้งผ่าน แอปพริเคชั่น หมอพร้อม ในมือถือของผู้จองคิว
12.การนัดหมาย ของกลุ่ม60ปี+8โรค จะนัดหมายผ่าน รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง

* รพ.ร้องกวาง จะฉีดวัคซีน ใน วันพุธ และ วันศุกร์
**หากพบข้อสงสัย ปรึกษา/สอบถาม รพ.สต.ใกล้บ้านครับ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »