อย. จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ GIP Plus

อย. จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ หลักเกณฑ์ GIP Plus และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ บริการด้วยความโปร่งใสและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและ สร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน

วันนี้ (27 มิถุนายน 2566) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ หลักเกณฑ์ GIP Plus และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า ซึ่งเป็นอีกก้าว ในการพัฒนารูปแบบการทำงานต่อจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ ณ ด่านอาหารและยา ซึ่งได้เปิดตัว “กระบวนการออกของง่ายกว่าที่คิด” ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

หลักเกณฑ์ GIP Plus เป็นการนำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (หลักเกณฑ์ GIP) มาผนวกเพิ่มกับหลักเกณฑ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ เช่น หลักเกณฑ์รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจ เป็นต้น เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง สร้างความมั่นใจว่าจะนำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย จึงสมควรได้รับสิทธิประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การพัฒนารูปแบบการทำงานนี้ ถือเป็นการใช้หลักการการจัดการความเสี่ยง ควบคู่กับแนวคิด BETTER (BCG Model , E-service, Technology for Life,Team Thailand, Empowerment, และ Rapid Response) ซึ่งจะส่งผลให้ สินค้านำเข้าได้มาตรฐานและปลอดภัย (Safety) การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ บริการด้วยความโปร่งใสและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และ สร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/193878

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »