อย. พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษา ชูชาไทยสู่ชาโลก

อย. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชา และให้คำปรึกษาให้สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน และขออนุญาตอย่างถูกต้อง นำชาไทยสู่ชาโลก

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ส่งเสริมการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก โดยเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในงานประชุมเครือข่ายชาและกาแฟ ประจำปี 2566 (Tea & Coffee fest 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา และตามที่กลุ่มผู้พิการทางสายตา sensory intelligence group (SIG) ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้รสและกลิ่นได้ดี ได้คิดค้นชาอู่หลง/ชาแดง จากดอยแม่สลอง ออกแบบรสชาติ “ชาสมุนไพรประจำวัน Sence Series” และ อยู่ระหว่างขออนุญาตจาก อย. นั้น ขอชี้แจงว่า อย. ส่วนกลาง และ อย. จังหวัด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการขออนุญาตเลขสารบบอาหารแล้ว ขณะนี้ ยังไม่พบการขออนุญาต อย.  อย่างไรก็ตาม อย.จังหวัดพร้อมรับการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย และคำขอรับเลขสารบบประเภทชาจากพืช ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดำเนินการยื่นขออนุญาตได้ทันที

ปัจจุบัน อย.ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Submission) ทางเว็บไซด์ https://privus.fda.moph.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขออนุญาตทางระบบออนไลน์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา  และสามารถศึกษาข้อมูลการขออนุญาตทางเว็บไซด์ https://food.fda.moph.go.th/public-information/category/guide-for-applying-for-permission ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตได้ที่ อย. เบอร์โทร. 0-2590-7320, ​​0-2590-7187 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/194712

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »