อย. “เตือนระวังไส้กรอกจีนเถื่อน พบลักลอบนำเข้า แนะไม่ควรซื้อ หรือนำมาบริโภค”

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ว่า หน่วยงาน DLD-Quarantine and Inspection K9 unit ของกรมปศุสัตว์ ได้ทำการตรวจยึดสินค้าไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ขอชี้แจงว่า ไส้กรอกหมูที่ลักลอบนำเข้ามานั้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ขอเลขสารบบอาหารและไม่แสดงฉลากตามกฎหมาย  โดยผู้นำเข้า หากนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท  ทั้งนี้ อย. ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว จะดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป

จึงขอเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มาจากแหล่งน่าเชื่อถือ มีฉลากแจ้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขสารบบอาหาร ผู้ผลิต ส่วนประกอบ วิธีรับประทาน  และติดตามข้อมูลข่าวสารจากอย. โดยเฉพาะการแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีการแจ้งเตือนว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคและไม่ควรรับประทานอาหารดิบหรือผ่านความร้อนไม่เพียงพอ

หากมีข้อสงสัย หรือพบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายให้แจ้ง สายด่วน อย. 1556, ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)  โทร. 0 2590 7354-5, กองอาหาร โทร. 0 2590 7252 หรือ สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/194966/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »