เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แนะนำซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามว่า ขณะนี้มีผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์ หรือเกลือทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศมีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ

แหล่งที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424135559700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »