โรคไข้เลือดออก Vs โรคมาลาเรีย ต่างกันอย่างไร ?

ในช่วงเข้าใกล้ฤดูฝนอย่างนี้ สิ่งที่มาพร้อมกับสายฝนคงจะหนีไม่พ้นแน่ๆกับ “ยุง” และ โรคภัยที่มาจากยุง แต่มี 2 โรค ที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อเหมือนกันแต่จะ ต่างกันอย่างไร ทำยังไงเราถึงจะแยกออกกันน้า ?!?

โรคไข้เลือดออก

“ยุงลาย” เป็นพาหะนำโรค ตัวโรคไข้เลือดออกนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงกี ระบาดในช่วงฤดูฝน

สังเกตอาการ

– ไข้สูงลอย

– ผื่นแดงจำนวนมาก

– ปวดเมื่อย

– เกล็ดเลือดต่ำ มีเลือดออก

** เมื่อพบว่ามีอาการตามข้างต้น ควรรีบพบแพทย์ทันที **

โรคมาลาเรีย

“ยุงก้นป่อง” เป็นพาหะนำโรค มาลาเรีย ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย และสามารถแพร่กระจ่ายได้เป็นวงกว้าง

สังเกตอาการ

ระยะแรก – หนาวสั่น เริ่มมีไข้

ระยะร้อน – มีไข้สูง 40 องศาเซลเซียส ตัวร้อนเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง

ระยะหนาวสั่น – เมื่อมีไข้ลดลงจะมีเหงื่อออกและเข้าสู่ภาวะปกติ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง

จาก “ยุง” ที่เป็นพาหะนำโรคที่ “แตกต่างกัน” อาการของผู้ป่วยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »