6 คุณสมบัติ สถานประกอบการน่าทำงาน

  1. จัดสถานที่ทำงานให้ง่ายต่อการทำงาน จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ
  2. ภายในอาคารมีแสงสว่างเพียงพอ
  3. มีวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมองค์กร
  4. สนับสนุนสุขภาวะส่วนบุคคลในที่ทำงาน สนับสนุนให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
  5. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อให้บุคลกรมีความผูกพันต่อองค์กร
  6. มีมาตรฐานการตรวจสุขภาพ

“เมื่อที่ทำงานดี คนก็สำราญ งานก็สำเร็จ”

แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info509_work/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »