การใช้งานเว็บจัดการวัคซีนโควิด-19 (MOPH Immunization Center Dashboard)เบื้องต้น

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ MOPH-IC Link คลิ๊ก !!

MOPH-IC เป็นเว็บไซต์จัดการวัคซีน ใช้สำหรับบริหารจัดการบุคลากรต่างๆที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ Lot แรก ซึ่งได้แก่ วัคซีน Sinovac ที่ให้โค้วต้าในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ทั่วประเทศไทย

การใช้งานเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.การลงทะเบียนใน MOPH-IC
2.การจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน
3.การยกเลิกการจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน

1. (MOPH-IC)

1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ทำการ Login ด้วย Username / password ที่ได้รับจาก สสจ.แพร่


2.

2. ไปที่ Vaccine >> ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย


3.

3.จะพบกับหน้าตาของการจัดการเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน ให้ทำตามภาพ


4.

4. สำหรับอำเภอร้องกวาง ให้พิมพ์ว่า “ร้องกวาง” ก็จะมีตัวเลือกโผล่มาด้านล่างให้เราเลือก “โรงพยาบาลร้องกวาง”


5.

5.ตรงช่อง “ประเภท” จะมีให้เลือก 6 ประเภท ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปจัดการในกลุ่มไหน ก็ให้เลือกกลุ่มนั้น

** ในรอบที่ 2 นี้ เราจะจัดสรรในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ , บุคคลที่มีโรคประจำตัว, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19ฯ


6.

6. ตัวอย่าง ในการจัดการบุคลากรใน ประเภท “บุคลากรทางการแพทย์” เมื่อเลือกแล้ว ก็ให้เข้าไปเลือกกลุ่มย่อย ดังภาพ

**ซึ่งในรอบที่ 2 นี้ จะเราจะจัดสรรในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์(1) ดังภาพ


7.

7.เมื่อบุคลากรในฐานข้อมูลมีจำนวนมาก เราจะเลือกเฉพาะผู้ที่ต้องการประสงค์จะรับวัคซีน(ในรอบ 2 นี้) ให้เราใช้การ “ค้นหา” ช่วยค้นหาบุคคลที่เราต้องการ ใส่ชื่อ หรือ เลข 13 หลัก ลงไปแล้วกด แสดง ดังตัวอย่าง


8.

8. ตัวอย่างการค้นหาคำว่า “กัญญา” แล้วให้ดำเนินการตามภาพ


9.

9. เมื่อเรากดเข้าไปที่บุคคลที่เราต้องการแล้ว ก็จะมีหน้าจอนี้ปรากฏขึ้นมา ให้เราเช็คเบอร์โทร ให้เรียบร้อย
หากบุคคลนี้ประสงค์จะรับวัคซีนให้ติ๊ก / ตามข้อ 2
หากบุคคลนี้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนใน Lot นี้ ก็ให้ ติ๊ก / ตามข้อ 3
แล้วกด บันทึกให้เรียบร้อยครับ

** อธิบายเพิ่มเติมข้อ 3 คือ ยกตัวอย่างเช่น วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา 100 คน แต่บุคลากรทั้งหมด มีความประสงค์จะฉีด 120 คน แสดงว่ามีผู้ได้ / สิทธิ์ฉีดวัคซีนเพียง 100 คน และอีก 20 คน แม้ประสงค์รับวัคซีน แต่ในรอบนี้ ก็จะไม่ได้ x สิทธิ์ฉีดวัคซีน นั่นเอง


10.

10. ในตัวอย่าง จะพบว่า บุคคลกรผู้นี้ มีเครื่องหมาย / ตรงช่อง ประสงค์รับวัคซีน เรียบร้อยแล้ว


ขั้นตอนการเพิ่มบุคลากร (กรณีเพิ่มทีละคน ผ่านหน้าเว็บ)

1.เพิ่มบุคลากร

1.ในบางครั้ง เมื่อเราค้นหารายชื่อบุคลากรที่เราต้องการ แต่ไม่พบ เพราะว่าชื่อของบุคคลนั้น ไม่มีในฐานข้อมูล MOPH-IC เราจึงต้องทำการ “เพิ่ม” รายชื่อลงไป ดังภาพ


2.

2.ให้กรอกเลข 13 หลัก


3.

3.บางครั้ง ก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้น เพราะมีข้อมูลของบุคคลากรนี้อยู่ในฐานข้อมูลแล้ว แต่อาจจะอยู่ใน ประเภท / กลุ่มย่อย อื่นๆ ซึ่งเราไม่ต้องสนใจ กด OK ได้เลยครับ


4.

4.ขอยกตัวอย่าง กรณีที่เราต้องการเพิ่มบุคลากรในส่วนของกลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ แต่บุคคลนี้ เดิมอยู่ในกลุ่มของ อสม. เราก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลอื่นๆ เพราะจะมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ให้เรา เลือกแก้ไขกลุ่ม เป็น บุคลากรทางการแพทย์ แล้วกด บันทึกได้เลยครับ


5.

5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น เช็คดูรายละเอียดอีกครั้ง ตามภาพด้านบนครับ

6. ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเดิม ก็ให้กรอกข้อมูลเข้าไปใหม่ให้ครบทุกช่องครับ

// 19 เมย. 64 //
ต้องดำเนินการในกลุ่มของ 1.บุคลากรทางการแพทย์ , 2.บุคลากรที่มีโรคประจำตัว, 3.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19
อย่างเร่งด่วนภายใน 21 เมษายน 2564 นี้ครับ


การลงสล๊อตการฉีดวัคซีน

เมื่อเราดำเนินการ ติ๊ก / ในช่อง ประสงค์รับวัคซีน และ ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน เรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการจองสล๊อตการฉีดวัคซีน หรือ การจองช่วงเวลาฉีดวัคซีน ครับ


เลือกรายชื่อคนที่ต้องการ แล้วเลือก “ตกลง”* หากต้องการยกเลิกการจอง *Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »