วิธีการแก้ไขประเภทของผู้รับวัคซีน ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

เบื้องต้นให้ทุก รพ.สต. เข้าเว็บไซต์ MOPH-IC

https://cvp1.moph.go.th/dashboard

และดำเนินการ Login ด้วย User pass ของ รพ.สต.ที่ได้รับไปแล้ว

แล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

อย่าลืมแก้ไขตรงส่วนนี้เป็น รพ.ร้องกวาง ด้วยครับ ไม่เช่นนั้นจะหารายชื่อคนไม่เจอ
ค้นหารายชื่อเฉพาะ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้น
เข้าไปแก้ไขตรงจุดนี้ครับ 2 แห่ง
ตัวอย่างการแก้ไข ดังภาพ
เสร็จสิ้นกระบวนการใน 1 คน

ขอให้ดำเนินการทุกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับ

สำหรับรายชื่อ คิดว่า รพ.สต.ทุกแห่งมีรายชื่อผู้ป่วยในทะเบียนของท่าน หรือ สามารถเช็คใน HDC สสจ.แพร่ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »