การส่งไฟล์ 43 แฟ้ม รพ.สต.

วิธีการส่ง 43 แฟ้ม ของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ร้องกวาง

ตามข้อตกลงในการส่ง 43 แฟ้ม ของ สสอ.ร้องกวาง รพ.สต.ทุกแห่งต้องส่ง 43 แฟ้มรายเดือน จากโปรแกรม Hosxp PCU ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
โดยต้องทำการส่ง 2 แหล่ง ดังนี้
1. ส่งที่ HDC สสจ.แพร่
2. ส่งที่ หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง (เพื่อทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ)

สำหรับการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง มีวิธีการดังนี้

1.เข้าที่หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง https://www.sasukrongkwang.com
ในส่วนของ ระบบสมาชิก >> เข้าสู่ระบบ

1. เมนู เข้าสู่ระบบ


2.1 เมื่อคลิ๊กแล้วจะเข้าสู่หน้าต่าง Login (สอบถามรหัสผ่านได้ที่ admin อำเภอ)

2.1 login


2.2 เมื่อ login ถูกต้อง ด้านขวาบนจะมีลักษณะแบบนี้

2.2 เช็ค login


3. ขั้นตอนต่อไป ให้ไปที่หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง คลิ๊กที่ “บอร์ด ส่ง 43 แฟ้ม(ร้องกวาง)”

3. เข้าบอร์ดส่ง 43 แฟ้ม


4. ก็จะเข้าสู่เว็บบอร์ด ส่ง 43 แฟ้ม จะเห็นได้ว่า มีหลายเดือน ให้เราเลือกเดือนที่ต้องการจะส่ง ในตัวอย่าง คือ เดือน ตุลาคม 2562

4. บอร์ดส่ง 43 แฟ้ม


5. คลิ๊กไปในเดือน ตุลาคม 2562 จะพบกับ รพ.สต.ที่ส่ง 43 แฟ้มแล้วจะปรากฏให้เราเห็น หากว่างเปล่า แสดงว่า ยังไม่มี รพ.สต.ใดส่ง 43 แฟ้มของเดือนนี้มา
>>> เริ่มต้นการส่ง 43 แฟ้ม ให้เราเลื่อนมาดูด้านล่างได้เลยครับ

5.เลือกเดือนที่จะส่ง


6. ในด้านล่างจะมีช่องว่างให้เรากรอกเหมือนเว็บบอร์ดทั่วไป ดังนี้
– หัวข้อกระทู้
– เนื้อหา
– ป้ายกำกับกระทู้ (ไม่ต้องใส่ก็ได้)
– Attachments คือ ช่องทางการแนบไฟล์
* ให้ทำตามในภาพครับ จนถึงข้อ 4

6. การกรอกข้อมูล


7. การแนบไฟล์ ก็เลือกไฟล์ 43 แฟ้มของเราที่ต้องการแนบได้เลยครับ

7.การแนบไฟล์


8. เช็คข้อมูลอีกที หากถูกต้องแล้วให้กด “ส่งข้อความ”

8. ส่งข้อความ


9. เมื่อการโพสกระทู้ พร้อมแนบไฟล์สำเร็จแล้วจะปรากฏดังภาพ

9. เรียบร้อย


10. หากกลับมาที่หน้าแรกสุดของเว็บบอร์ด ก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ ก็แสดงว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เราสามารถ logout ได้ ที่เมนู “ระบบสมาชิก” ครับ

10. เสร็จแล้วให้ logout ด้วย

ช่องทางการส่ง 43 แฟ้มในระดับอำเภอ มีความสำคัญต่อระบบงานสารสนเทศทั้งในภาพรวมของอำเภอและระดับจังหวัด เพราะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »