เบอร์โทรศัพท์ รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง

เบอร์โทรศัพท์สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 **อัพเดท ปีงบประมาณ 2563

รหัสชื่อ รพ.สต.ที่อยู่ตำบลเบอร์โทรศัพท์
00584สสอ.ร้องกวาง *หมู่ที่  9ร้องกวาง054-597296
11166รพ.ร้องกวาง **หมู่ที่  06  ร้องเข็ม054-597115
06360รพ.สต.ร้องกวางหมู่ที่  01ร้องกวาง054-060212
06361รพ.สต.น้ำเลาหมู่ที่  02น้ำเลา054-546150
06362รพ.สต.บ้านเวียงหมู่ที่  03บ้านเวียง054-649614
06363รพ.สต.บ้านปากห้วยอ้อยหมู่ที่  05บ้านเวียง093-2734466
06364รพ.สต.ทุ่งศรีหมู่ที่  04ทุ่งศรี054-596166
06365รพ.สต.แม่ยางตาลหมู่ที่  01แม่ยางตาล054-548186
06366รพ.สต.บ้านแม่ยางเปี้ยวหมู่ที่  01แม่ยางฮ่อ054-654534
06367รพ.สต.บ้านไทรพร้าวหมู่ที่  01ไผ่โทน089-8512165
06368รพ.สต.ไผ่โทนหมู่ที่  02ไผ่โทน054-068799
06369รพ.สต.บ้านวังปิ้งหมู่ที่  04ไผ่โทน054-060094
06370รพ.สต.ห้วยแก๊ตหมู่ที่  02ห้วยโรง081-0332785
06371รพ.สต.ห้วยโรงหมู่ที่  04ห้วยโรง054-069641
06372รพ.สต.บ้านแม่ทรายหมู่ที่  03แม่ทราย054-654058
06373รพ.สต.แม่ยางร้อง หมู่ที่  05แม่ยางร้อง054-063099
06374รพ.สต.บ้านแม่ยางยวงหมู่ที่  06แม่ยางร้อง054-655020
14304รพ.สต.ไผ่ย้อยหมู่ที่ 3น้ำเลา054 649718
10637สสช.ห้วยฮ่อมหมู่ 13บ้านเวียง063-9413828

* สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง เลขที่ 30 ม.9 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140

** โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 ม.6 ต.ร้องเข็ม ถ.ยันตรกิจโกศล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »