นโยบายจังหวัดแพร่ Archive

No Gift Policy กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ”งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ” ขอให้แสดงความปรารถดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมอาสาแทน

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 37 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(17-05-64)

เนื้อหา 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่ […]

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 38 : ยกเลิกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น.(17-05-64)

เนื้อหา ยกเลิกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภา […]

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 41 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (17-05-64)

มีเนื้อหาเพิ่มเติม 1.ขั้นตอนและมาตรการสำหรับการจัดตลาดน […]

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 36 : ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น.(12-05-64)

เนื่อหาโดยสรุป 1.ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหล […]

Translate »