ประกาศ :: สสอ.ร้องกวาง Archive

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุขและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

จังหวัดแพร่ แจ้งกักตัว 30 จังหวัดเสี่ยง เริ่ม 29 เม.ย.64 นี้ (มีรายชื่อ)

จากมติ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เห็นควรกำหนดให้จังหวัดที่มีการระบาดจำนวนมาก เป็นจังหวัดเสี่ยง 30 จังหวัด ดังนี้ 1.กรุงเทพฯ2.นนทบุรี3.ปทุมธานี4.นครปฐม5.สมุทรสาคร6.สมุทรปราการ7.ประจวบคีรีขันธ์8.ชลบุรี9.ภูเก็ต10.ระยอง11.สงขลา12.นครราชสีมา13.ขอนแก่น14.สระแก้ว15.อุดรธานี16.ตาก17.เชียงใหม่18.สุราษฏร์ธานี19.เพชรบุรี20.เชียงราย21.อยุทยา22.ลำพูน23.นครสวรรค์24.พิษณุโลก25.มหาสารคาม26.กำแพงเพชร27.สุโขทัย28.นครศรีธรรมราช29.ราชบุรี30.ปราจีนบุรี ผู้ที่เดินทางมาจาก 30 จังหวัดนี้ ต้อง…… 1.รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน / อสม./ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ 2. กรอกข้อมูลใน Link แพร่ชนะ โดยการคลิ๊กที่ Link นี้ http://203.157.202.11/covid19/frontend/web/index.php หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือ แสกน QR Code นี้ 3. ทำการกักตัวเองอยู่ที่พักอาศัย 14 วัน ** หากต้องการออกจากจังหวัดแพร่ ก่อนครบกำหนด

ประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง(13-04-64)

เนื่องจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จากผลการตรวจยืนยันเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการสอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้ว พบว่า มีจำนวนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในชุมชน หากไม่มีการดำเนินการที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอาจจะทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวาง ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. งด หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน ทั้งขนาดเล็ก และกลุ่มใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 192. ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหาร ให้จำหน่ายแบบรับกลับบ้าน3. ขอความร่วมมือ ประชาชนงดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 194.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา :: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::

Translate »