ประกาศ :: สสอ.ร้องกวาง Archive

จังหวัดแพร่ แจ้งกักตัว 30 จังหวัดเสี่ยง เริ่ม 29 เม.ย.64 นี้ (มีรายชื่อ)

จากมติ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เห็นควรกำหน […]

ประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง(13-04-64)

เนื่องจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา :: […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(30มิย.63)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน )

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอ […]

Translate »