ประกาศ :: สสอ.ร้องกวาง Archive

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุขและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนั […]

จังหวัดแพร่ แจ้งกักตัว 30 จังหวัดเสี่ยง เริ่ม 29 เม.ย.64 นี้ (มีรายชื่อ)

จากมติ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เห็นควรกำหน […]

ประกาศคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง(13-04-64)

เนื่องจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา :: […]

Translate »