การบันทึกการฝากครรภ์ (ครั้งแรก)

งานฝากครรภ์เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบงานของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการรับฝากครรภ์ ในส่วนระหว่างการฝากครรภ์ หลังคลอด ก็เป็นส่วนสำคัญ แต่ยิ่งกว่านั้น คือข้อมูลซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพงาน ลองมาดูวิธีการลงบันทึกการฝากครรภ์ที่ถูกต้องกันนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบOne Stop Service

ลงบันทึกฝากครรภ์

ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  คลิก พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนฝากครรภ์

บันทึกงานฝากครรภ์

ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ

ลงบันทึกงานฝากครรภ์

ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย คลิก Chief Complain ลง ฝากครรภ์ครั้งแรก กรณีผู้ป่วยฝากครรภ์ครั้งแรก คลิก ลงรหัสการวินิจฉัย

ลงบันทึกงานฝากครรภ์

ขั้นตอนที่ 5 คลิก ฝากครรภ์

การบันทึกงานฝากครรภ์

ขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏกล่องโต้ตอบ คลิก YES

บันทึกงาน ANC

ขั้นตอนที่ 7 จะปรากฏหน้าข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ คลิก ลงข้อมูลการฝากครรภ์ผู้มารับบริการฝากครรภ์

บันทึกงานANC

ขั้นตอนที่ 8 ลงข้อมูลการรับบริการตรวจก่อนคลอด  คลิก เพิ่ม Visit

เพิ่มการบันทึกงาน ANC

ขั้นตอนที่ 9 ลงทะเบียนวันมารับบริการ

กำหนดวันเวลาลง ANC

ขั้นตอนที่ 10 ลงข้อมูล Classifying Form หากพบผู้มารับบริการมีปัจจัยเสี่ยงตามข้อดังกล่าว

บันทึกงานANC -Hosxp PCU

ขั้นตอนที่ 11 ลงข้อมูลการตรวจร่างกายของผู้ที่มารับบริการฝากครรภ์

ตรวจร่างกาp-ANC

ขั้นตอนที่ 12 ลงข้อมูลตรวจฟัน คลิก ตรวจสุขภาพฟัน (ข้อมูลการตรวจรักษาจะลิงค์มาจากหน้า one stop service และข้อมูลการตรวจเลือด สามารถนำมาเพิ่มเติมได้ หลังจากได้รับผลเลือดของผู้รับบริการฝากครรภ์)

ตรวจฟัน -ANC

ขั้นตอนที่ 13 ลงข้อมูลทางทันตกรรมของผู้มารับบริการฝากครรภ์ คลิก บันทึก

บันทึก-ANC

ขั้นตอนที่ 14 ลงข้อมูลการตรวจครรภ์ของผู้รับบริการฝากครรภ์

บันทึก-ANC

ขั้นตอนที่ 15 ลงข้อมูลการฉีดวัคซีน (กรณีฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่ถึง 12 สัปดาห์ หรือได้รับวัคซีนครบชุดแล้ว จะไม่มีการให้บริการวัคซีนดังกล่าว)

วัคซีน-ANC

ขั้นตอนที่ 16 ลงข้อมูลการนัดหมาย (นัดตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ครั้ง) คลิก บันทึก

บันทึก ANC

ขั้นตอนที่ 17 จะปรากฏข้อมูลการฝากครรภ์ของผู้มารับบริการ คลิก บันทึก

บันทึก ANC

ขั้นตอนที่ 18 กลับสู่หน้า One Stop Service  คลิก บันทึก อีกครั้ง

one stop service -ANC

คำอธิบายเพิ่มเติม

การฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์

ครั้งที่ 2อายุครรภ์ 18สัปดาห์

ครั้งที่ 3อายุครรภ์ 26สัปดาห์

ครั้งที่ 4อายุครรภ์ 32สัปดาห์

ครั้งที่ 5อายุครรภ์ 38สัปดาห์

การบันทึกที่ถูกต้อง จะส่งผลต่อผลการที่ดีและมีคุณภาพ หวังว่าการบันทึกการฝากครรภ์ที่ได้นำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบงานลงบันทึกติดตามการทึกงานต่างๆที่ถูกต้องในครั้งหน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »