การเพิ่ม-ย้าย หมู่บ้าน

ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ เมื่อประชาชนได้มีการสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย ต้องมีการเพิ่มบ้านเข้าไปในฐานข้อมูล Hosxp PCU  เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ขั้นตอนการเพิ่มมีดังนี้ครับ

1.คลิกระบบบัญชี1(กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ)

การเพิ่มบ้านใน Hosxp_pcu

2.คลิกปุ่มเพิ่มหมู่บ้านตามรูป

เพิ่มบ้านในเขตรับผิดชอบ-hosxp_pcu

3.กรอกข้อมูลหมายเลข1 เพิ่มหมู่

ข้อมูลหมายเลข2 เพิ่มชื่อหมู่บ้าน

ข้อมูลหมายเลข3 เพิ่มที่อยู่; ตามรายการจะแสดง ตำบลในเขตอำเภอร้องกวางทั้งหมด หากคลิกปุ่มที่ 4 (all)  คือจะแสดง ตำบลทั้งหมดทั่วประเทศไทย แต่หากคลิกปุ่มที่5 คือ แสดงตำบล ในพื้นที่นั้นๆ

ข้อมูลหมายเลข6 การกำหนดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ปุ๋มที่7 เพื่ออัพเดทข้อมูลหมูบ้าน ทุกหลังคาเรือน

คลิกปุ่มที่8 บันทึกข้อมูล

เพิ่มข้อมูลบ้าน-hosxp_pcu

หมายเหตุ คลิกปุ่ม เพื่อลบหมู่บ้าน(หมายถึง จะลบทุกหลังคาเรือนของหมู่บ้านนั้นๆ)

การเพิ่มข้อมูลบ้านไม่ใช่เรื่องยากแต่ ต้องทำให้ถูกต้องซึ่งบทความนี้คงช่วยให้การเพิ่มข้อมูลนั้นมีความครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ไปปรับปรุงข้อมูลบ้านให้ถูกต้องและ ติดตามความรู้เรื่อง Hosxp PCU ใหม่ในบทความหน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »