การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน DM

ในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว ต้องมีการนำมาขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่หน่วยบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานรักษาพยาบาลในคลินิกเบาหวาน มาดูวิธีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องกันนะครับ

1.เข้าระบบงานเชิงรับ ตามภาพ

ขึ้นทะเบียน เบาหวาน-ความดัน

2.เลือกเบาหวาน – เลือกลงทะเบียนใหม่ ดังภาพ

 ขึ้นทะเบียน เบาหวาน-ความดัน

3.ค้นหาชื่อที่ต้องการเพิ่มดังภาพ

 ขึ้นทะเบียน เบาหวาน-ความดัน

4.เพิ่มข้อมูลให้ครบตามลำดับหมายเลย แล้วกด บันทึก

 ขึ้นทะเบียน เบาหวาน-ความดัน

5.เลือกผลวินิจฉัยโรคเรื้อรังดังภาพ

 ขึ้นทะเบียน เบาหวาน-ความดัน

6.เลือกรายการยาที่ใช้ประจำดังภาพ – เสร็จแล้วกดบันทึก

 ขึ้นทะเบียน เบาหวาน-ความดัน

การขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง จะส่งผลถึงความสะดวกต่อการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนี้คงช่วยให้การดำเนินงานคลินิกเบาหวานความดันของท่านถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »