การบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีการออกให้บริการทุกปี แต่การทำงานให้ได้ผลงานที่ดีนั้น สำคัญที่ข้อมูลในการบันทึก ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ จำนวนข้อมูลที่บันทึก สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกผลงานของท่านในโปรแกรมบันทึกข้อมูล(Hosxp_pcu) มาศึกษาวิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียนที่ถูกต้องกันนะครับ

วิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 5 (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการและงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6)

ขั้นตอนบันทึกวัคซีน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการบันทึกการให้บริการ  คลิก บันทึกการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 3 คลิก เพิ่มรายการ (กรณีออกให้บริการครั้งใหม่)

การเลือกโรงเรียนบันทึกวัคซีน

 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการให้บริการงานอนามัยโรงเรียนโดยเขียนลงในช่องหมายเหตุ  คลิก บันทึก ได้เลย

**** (กรณีไม่มีการให้บริการวัคซีน)******

การออกอนามัยโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 5 กรณีมีการให้บริการ Vaccine ในโรงเรียน คลิก บันทึกการให้ Vaccine นักเรียน

เพราะเราต้องการบันทึกการให้บริการวัคซีน จึงต้องกดที่นี่

การบันทึกวัคซีนโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 6 เลือกชั้นเรียนและห้องเรียน ที่ให้บริการ Vaccine คลิก แสดงรายชื่อ นักเรียน

จะพบว่ามีรายชื่อนักเรียนในชั้นปรากฏ  แต่ถ้าไม่ปรากฏ แสดงว่าชั้นนั้น ไม่มีนักเรียน **

การเลือกชั้นเรียนเพื่อให้วัคซีน

กรอกข้อมูลตามการให้บริการ  ให้ครบ

ได้แก่  เลือกวัคซีน  Lot. No. , วันหมดอายุ , ผลวินิจฉัย

เมื่อครบแล้ว  ดูรายชื่อนักเรียน  ถ้าหากเด็กคนไหน ไม่ได้รับวัคซีน ให้กดเครื่องหมายถูกออก

ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย  และ คลิก ยืนยันการให้ Vaccine

 

ขั้นตอนที่ 7 จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการให้วัคซีนนักเรียน  คลิก Yes

ยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนที่ 8 จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา  คลิก OK

hosxp_pcu_vacine_school_08

ขั้นตอนที่ 9 จะปรากฏหน้าต่างบันทึกการให้บริการอนามัยโรงเรียนอีกครั้ง  คลิก บันทึก

การบันทึกงานอนามัยโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 10 การให้บริการครั้งนี้ จะปรากฏขึ้นมา  คลิก ปิด

แสดงผลการลงวัคซีนโรงเรียน

คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสวินิจฉัย การให้บริการงาน Vaccine โรงเรียน

Z274 = การให้บริการวัคซีน MMR ชั้น ป.1

Z236 = การให้บริการวัคซีน dT ชั้น ป.6

การบันทึกการให้บริการวัคซีนกับโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ เจ้าหน้าที่อนามัยต้องลงบันทึกเมื่อได้ออกอนามัยโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย วิธีการบันทึกนี้จะเป็นตัวช่วยให้ท่านบันทึกได้ถูกต้อง ขอให้การบันทึกของท่านได้ผลงานเยอะๆ ติดตามการสอนเรื่องใหม่ในโพสต์หน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »