การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

เนื่องในปี 2558 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน(MR) เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ทั่วประเทศ โดยได้มีการดำเนินการตั้งแค่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2558 ทั้งนี้ในเรื่องการลงข้อมูลก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีการลงบันทึกที่ถูกต้อง จากการศึกษาจึงขอนำเสนอวิธีการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

1.เมื่อเข้าสู่ระบบงาน  Hosxp PCU เลือกระบบงานเชิงรับ เลือก One  stop  service

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

2.ค้นหาชื่อผู้รับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อลงข้อมูล

การบันทึกอุบัติเหตุ

3.เมื่อเข้าสู่ระบบงานเชิงรับ One stop service ให้ลงบันทึกข้อมูลสำคัญตามที่ได้เน้นไว้ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิในร่างกาย อาการสำคัญ

รหัส ICD10 (Z274) ชื่อผู้ตรวจ สถานะปัจจุบัน(ตรวจแล้ว) การแพ้ยา ให้เรียบร้อยดังรูป

การบันทึกอุบัติเหตุ

4.การบันทึกข้อมูลวัคซีนกรณีในกลุ่มอายุ เกิน 4 ปี ถึง 7 ปี การบันทึกผ่านหน้า One stop service โดยเลือกที่ Vacine จากนั้นเลือกวัคซีนเป็น วัคซีนรณรงค์MR ใส่ Lot Number Exp.ให้เรียบร้อย จากนั้นกดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน

การบันทึกอุบัติเหตุ

เมื่อบันทึกเสร็จต้องมีการตรวจสอบดูอีกว่า ที่เราบันทึกนั้นขึ้นในงาน One stop service หรือไม่

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

5.การลงบันทึกในกรณีอายุ 2-5 ปี ที่ยังไม่จำหน่ายออกจากบัญชี4 จะมีการบันทึกลงในส่วนของระบบงานบัญชี4 ซึ่งจะต้องลงผ่าน One stop service และใส่ข้อมูลส่วนอื่นๆให้ครบตามเช่นการลงบันทึกในส่วนอายุเกิน4ปี เหมือนกันให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้กดเลือก เด็ก 1-6 ปี เพื่อส่งเข้าไปรับวัคซีนในระบบบัญชี4

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

6.ทำการเพิ่มการฉีดวัคซีน โดยการกดปุ่ม เพิ่มการฉีด vaccine จากนั้น จะมีกล่องข้อความขึ้นมา ให้ทำการเลือกวันที่ที่จะทำการบันทึกแล้วกดปุ่มตกลง

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

7.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างการบันทึกการให้วัคซีนขึ้นมา ให้ทำการลงบันทึก การให้บริการเป็นวัคซีนรณรงค์MMR2 พร้อมทั้งลง ICD10 เป็น Z274  และกดบันทึกข้อมูล

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

8.ตรวจสอบข้อมูลที่ลงข้อมูล ว่ามีแสดงหรือไม่ ที่หน้า One stop service

การลงบันทึกวัคซีน MMR รณรงค์

การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง จะส่งผลดีต่อผลงานของหน่วยงานของท่าน หากบันทึกไม่ถูกต้องอาจทำให้ท่านทำงานเหนื่อยเปล่าๆนะครับ

***หมายเหตุ การลงบันทึก MMR 2ขวบ6เดือน ให้ทำการบันทึกเหมือนกับกรณี เด็กอายุ4-5ปี ที่ยังมีชื่ออยู่ในบัญชี4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »