การบันทึกประวัติการแพ้ยา

ผู้ป่วยแพ้ยาที่มารับการ หรือ อยู่ในเขตรับผิดชอบที่แพ้ยา จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบันทึกเป็นผู้ป่วยแพ้ยาใน Hosxp PCU เพื่อป้องกันการจ่ายยาที่แพ้ หรือแจ้งเตือนกับผู้ทำการรักษาสั่งจ่ายยา เพราะจะอันตรายถึงชีวิตหากมีการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้รับประทาน มาดูวิธีการลงทะเบียนบันทึกประวัติการแพ้ยาที่ถูกต้องกันนะครับ
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบOne Stop Serviceบันทึกประวัติการแพ้ยา

ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนฝากครรภ์

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย บันทึกการแพ้ยา

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลที่พบ   บันทึกรายการ

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

อาการที่แพ้ : ใส่ตามลักษณะอาการที่พบ เช่น มีผื่นตามตัว ฯลฯ

ความร้ายแรง : ใส่ตามลักษณะความรุนแรงของการแพ้ยาชนิดนั้นๆ ในครั้งที่พบ

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

สาเหตุการเกิด : Cardiovascular disorder (ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด) Blood and lymphatic system disorder (ความผิดปกติของเลือดและต่อมน้ำเหลือง)

ระดับความสัมพันธ์ : ระดับความสัมพันธ์ของยาต่ออาการที่เกิดขั้น

Certain = แน่นอน

Probable = น่าจะใช่

Possible = เป็นไปได้

Unlikely = ไม่ใช่

Unclassified = ไม่สามารถจำแนกได้

ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง : ผลที่เกิดขั้นหลังมีอาการแพ้ยาดังกล่าวถึงตอนนี้

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

ประเภทผู้ป่วย : OPD (ผู้ป่วยนอก)

รหัส 24 หลักของยาที่แพ้

ขั้นตอนที่ 6  จะปรากฏในหน้ารายการยาที่แพ้

 บันทึกประวัติการแพ้ยา

วิธีการบันทึกประวัติการแพ้ยานี้ จะช่วยให้การจ่ายยาของสถานบริการของท่านผิดพลาดน้อยลง ลดการจ่ายยาที่แพ้ให้กับผู้ป่วยที่แพ้ยา ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตกับผู้ป่วยผู้ป่วย สถานบริการของท่านต้องมีการลงบันทึกประวัติไว้ บทความหน้าจะมากล่าวถึงการบันทึกยาเพิ่มเติมกรณี มีการแพ้ยาเพิ่มเติมติดตามได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »