การลงผลLAB ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผลแลป(LAB)ของผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ได้ทำการตรวจไปแล้วนั้น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลต้องมีการนำมาบันทึกข้อมูลในHosxp PCU ให้เรียบร้อย มาดูวิธีการบันทึกผลแลปที่ถูกต้องกันครับ
1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือกone stop service

2.ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่

3.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะปรากฏดังภาพ

 ลงผลLAB NCD

4.เลือกลงผล lab ตามภาพ (กรณี lab ความดันโลหิตสูง)  ให้เราลงข้อมูลในหน้านี้ให้ครบถ้วนก่อน

และไปเลือกที่ Tab “ลงผล Lab”   เลือกชื่อ Lab ที่ต้องการ และกด  สั่ง Lab

 

5.เมื่อคลิกสั่ง lab จะได้ตามภาพ

 ลงผลLAB NCD

6.จะได้ข้อมูลดังภาพแล้วคลิกบันทึกผล lab

 

7.จะปรากฏภาพด้านล่าง  ให้เราลงผลที่ได้จาก รพ.แจ้งเรามา

 ลงผลLAB NCD

กรณี Lab เบาหวาน  ก็ทำคล้ายๆกันครับ

 ลงผลLAB NCD

 ลงผลLAB NCD

ขั้นตอนการลง LAB ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันนี้ จะช่วยให้มีความถูกต้องของข้อมูลดีมากยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งอาจไม่รู้ ก็จะทำให้ไม่สมบูรณ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการลงที่ถูกต้อง และติดตาม บทความที่น่าสนใจในครั้งหน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »