การเพิ่ม-ลบจำนวนครอบครัว

การสมรสของประชาชน ทำให้มีครอบครัวใหม่ขึ้นมา ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการนำมาลงบันทึกไว้ เพื่อเป็นประโชชน์แก่การวางแผนการดำเนินงานต่างๆไม่ว่าด้านข้อมูลประชากร งานวางแผนครอบครัว เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นวิธีการลงบันทึกข้อมูลการเพิ่มจำนวนประชากนที่เพิ่มขึ้นมา

1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1(กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ)

การเพิ่ม-ลบจำนวนครอบครัว

2. เลือกหมู่บ้าน – เลือกบ้านเลขที่ แล้วทำตามขั้นตอนที่อธิบายตามภาพ

การเพิ่ม-ลบจำนวนครอบครัว

3.จะได้ข้อมูลดังภาพนะครับ

การเพิ่ม-ลบจำนวนครอบครัว

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการเพิ่ม การลบ จำนวนครอบครัวใน Hosxp PCU หน่วยงานไหนยังมีการเพิ่ม บทความนี้คงมีประโชยน์ต่อการปรับข้อมูลนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »