การบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด(ลูก)

การเยี่ยมหลังคลอดลูก คือ กาติดตามเยี่ยมบ้านหลังได้ออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทั้งแม่และลูกจะได้รับการเยี่ยมบ้านแต่การลงบันทึกข้อมุลต้องแยกบันทึกข้อมูลคนละส่วนกัน ลองมาดุวิธีการบันทึกเยี่ยมบ้านในส่วนของลุกที่ถูกต้องกันนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 3(งานโภชนาการ,สร้างเสริมภูมิคุมกัน,อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0 – 11 เดือน 29 วัน)เยี่ยมหลังคลอด(เด็ก)

 

ขั้นตอนที่ 2 คลิก ลงทะเบียน

ลงเยี่ยมหลังคลอดเด็ก

 

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาชื่อบุตรที่ต้องการลงเยี่ยมหลังคลอด  คลิก ตก

ลงเยี่ยมหลังคลอดบัตร

 

ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลเด็ก ลง น้ำหนักเด็กแรกเกิด

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการคลอด

ลงเยี่ยมบ้านเด็ก

 

ขั้นตอนที่ 6 ลงการเยี่ยมหลังคลอด  คลิก เพิ่มการเยี่ยม

เยี่บมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 7 ลงข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมหลังคลอดในครั้งนี้  คลิก บันทึก

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 8 จะปรากฏข้อมูลการเยี่ยมในครั้งนี้

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 9 ลงข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามความสามารถที่แท้จริงของเด็ก

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 10 ลงข้อมูลโภชนาการเด็ก  คลิก บันทึกข้อมูลโภชนาการ

เยี่ยมหลังคลอดบุตร

 

ขั้นตอนที่ 11 ลงข้อมูลโภชนาการเด็ก  คลิก บันทึก

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 12 จะปรากฏข้อมูลภาวะโภชนาการดังกล่าว

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 13 ลงข้อมูล Vaccine จากที่อื่น คลิก เพิ่มรายการ

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 14 บันทึกข้อมูลการรับวัคซีนแต่ละชนิดที่รับบริการจากที่อื่น (นอกสถานบริการที่ลงข้อมูล) คลิก บันทึก

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 15 จะปรากฏข้อมูลการลงวัคซีนดังกล่าว

เยี่ยมหลังคลอดลูก

 

ขั้นตอนที่ 16 คลิก บันทึก

เยี่ยมหลังคลอดลูก

เมื่อเยี่ยมบ้านหลังคลอดเสร็จแล้วอย่าลืมมาลงบันทึกข้อมูลกันนะครับ เพราะการเยี่ยมบ้านหลังคลอดจะสอดคล้องกับลูก ถ้าหากทำการบันทึกเยี่ยมบ้านแม่แต่ลูกไม่ได้ลง จะหมายความว่า เยี่ยมแค่แม่อย่างเดียวหรือ เยี่ยมแค่ลูกอย่างเดียว เพราะฉะนั้นนอกจากจะมีวิธีการเยี่ยมลงบันทึกเยี่ยมบ้านทั้งแม่และลูกแล้ว คงต้องลงให้เหมือนๆกันด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »