การบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด (แม่)

การบันทึกเยี่ยมหลังคลอดเป็นการดูแลติดตามที่บ้าน หลังจาก โรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับบ้านเพื่อไปพักฟื้นต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมบ้านเสร็จตามแบบการเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นต้องมีการนำข้อมูลที่ไปเยี่ยมบ้างมาลงบันทึกเพื่อเป็นช้อมูลการติดตามที่ต้องส่งต่อกับจังหวัด สปสช.ต่อไป ลองมาดูวิธีการลงบันทึกการเยี่ยมบ้านที่ถูกต้องกันนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก one stop service ค้นหารายชื่อที่ต้องการตรวจหลังคลอดลงบันทึกหลังคลอด

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์)

ลงบันทึกเยี่ยมหลังคลอด

ขั้นตอนที่ 3  Double Click ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด

ลงบันทึกเยี่ยมหลังคลอด

ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลตรวจหลังคลอด คลิก บันทึกการตรวจหลังคลอด

ลงบันทึกเยี่ยมหลังคลอด

ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการดูแลหลังคลอดในครั้งนี้ คลิก บันทึก จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้แก้ไข visiteที่ได้บันทึกไว้ในหน้า one stop service ให้กดตรงปุ่มแก้ไข visiteจะได้ข้อมูลดังภาพ

ลงบันทึกเยี่ยมหลังคลอด

ขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏข้อมูลการเยี่ยมหลังคลอด คลิก บันทึก

ลงบันทึกเยี่ยมหลังคลอด

คำอธิบายเพิ่มเติม

การเยี่ยมหลังคลอดจะดำเนินการเยี่ยม 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ภายใน 7 วันหลังคอด

ครั้งที่ 2 ภายใน 7 – 14 วันหลังคอด

ครั้งที่ 3 ภายใน 15 – 42 วันหลังคอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »