เช็ก 4 จุดเสี่ยงภายในบ้าน ป้องกันสูงวัยลื่นล้ม

พื้นบ้าน ควรเลือกพื้นกระเบื้องเรียบ ที่ไม่ลื่น ไม่มันวาว มีความหนืด เพื่อป้องกันการหกล้ม พื้นห้องครัว ควรหมั่นทำความสะอาดคราบมันบริเวณพื้นกระเบื้องให้สะอาด และควรเก็บของมีคมให้อยู่ในที่ปลอดภัย บันได ควรเพิ่มแสงสว่างบริเวณบันได หรือพื้นที่ต่างระดับให้มองเห็นได้ชัด แต่ควรจัดห้องนอนผู้สูงอายุไว้ชั้นล่างเพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตและไม่ต้องขึ้นลงบันได ห้องน้ำ ควรดูแลความสะอาดและเลือกพื้นกระเบื้องที่ไม่ลื่น หรือแบ่งโซนห้องน้ำเป็น 2 โซน คือโซนเปียกและโซนแห้ง ประตูห้องน้ำควรเป็นแบบเลื่อนง่ายต่อการเปิดปิด และควรติดราวจับเอาไว้ในห้องน้ำเพื่อให้ผู้สูงอายุเอาไว้พยุงเดินจะได้ไม่เกิดการลื่นล้ม ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/

6 คุณสมบัติ สถานประกอบการน่าทำงาน

“เมื่อที่ทำงานดี คนก็สำราญ งานก็สำเร็จ” แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info509_work/

อันตราย!!! อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ

“ภาวะขาดน้ำ” คือภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าที่ได้รับ จึงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอส่งผลต่อระบบไหลเวียนของเหลว และการทำงานของอวัยวะต่างๆ และหากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการที่ควรสังเกต!! การป้องกันภาวะขาดน้ำ แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info499_cool/

กินผัก – ผลไม้ เพิ่มวิตามินซี ดีต่อสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยต้านหวัด

ประโยชน์ของวิตามินซี ช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว ขจัดเชื้อโรค ช่วยลดน้ำมูก ลดการระคายเคือง เยื่อบุทางเดินหายใจ ลดการจาม ต้านภูมิแพ้ ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/

เตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม…รองรับภัยแล้ง

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ 1.ติดตามสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 2.เตรียมความพร้อมของสถานบริการการสาธารณสุข 3.จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในช่วงภัยแล้ง 4.สื่อสาร เตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้ง 5.การเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงเกิดภัยแล้ง แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชน 1.ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง 2.เฝ้าระวังกลุ่งเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางในบ้าน 3.กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.สำรองน้ำในครัวเรือน 5.วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด 6.เน้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย 7.งดจุดไฟ เผาหญ้า หรือสูบบุหรี่ ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/

Translate »