เปิด Time Line โควิดรายที่ 95 ในการระบาดรอบนี้ (20-06-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้ […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 94 ในการระบาดรอบนี้ (19-06-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้ […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 90,91,92,93 ในการระบาดรอบนี้ (18-06-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้ […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 89 ในการระบาดรอบนี้ (17-06-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้ […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 88 ในการระบาดรอบนี้ (09-06-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เ […]

Translate »