คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 41 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (17-05-64)

มีเนื้อหาเพิ่มเติม 1.ขั้นตอนและมาตรการสำหรับการจัดตลาดน […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 82 ในการระบาดรอบนี้ (15-05-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เ […]

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 36 : ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น.(12-05-64)

เนื่อหาโดยสรุป 1.ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหล […]

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 35 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(12-05-64)

เนื่อหาโดยสรุป 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ […]

คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 39 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12-05-64)

เนื้อหาโดยสรุป 1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันก […]

Translate »