เปิด Time Line โควิดรายที่ 87 ในการระบาดรอบนี้ (01-06-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เ […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 84-86 ในการระบาดรอบนี้ (25-05-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เ […]

เปิด Time Line โควิดรายที่ 83 ในการระบาดรอบนี้ (22-05-64) ของจังหวัดแพร่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เ […]

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 37 : แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคโควิด19(17-05-64)

เนื้อหา 1.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดแพร่ โดยไม่ […]

ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับ 38 : ยกเลิกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภายหลังเวลา 23.00-03.00 น.(17-05-64)

เนื้อหา ยกเลิกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกบ้าน ภา […]

Translate »