แนวทางการสอบสวนโรค ผู้ป่วยโควิด-19 และแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้(จ.แพร่)

การดำเนินงานที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ขอสรุปเนื้อหาหลักๆไว้ดังนี้

1.การประเมินผู้ป่วยเสี่ยงสูง/ต่ำ ซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน และชี้แจงแก่พี่น้องประชาชน ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติ

2. ใช้ใบสอบสวนโรคแบบฟอร์ม Novelcorona4 (แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล)

Novelcorona4

3. ใช้ใบสอบสวนโรคแบบฟอร์ม Novelcorona3 (แบบสรุป)

Novelcorona3

4. หากมีการนัดหมายให้ไปตรวจหาเชื้อ ให้ออกใบนัด ( ตรวจได้หลังจากวันสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อย่างน้อย 5 วัน)

Appointment-card-covid19


5.เมื่อดำเนินการสอบสวนแล้ว เก็บข้อมูลแล้ว ให้ส่งรายงานผ่าน Google Form เพื่อส่งข้อมูลไปยัง สสจ.แพร่

สามารถเข้าได้ที่ลิ้งค์นี้

https://forms.gle/NGgnyHKH9anASCGJ8

หรือแสกน QR Code สำหรับมือถือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »